83/2013

Annettu: 14.11.2013

Valtioneuvoston asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan sopimukseen (SopS 44 ja 45/1976) Gaboronessa 30 päivänä huhtikuuta 1983 tehty muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 1989, tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutoksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2013.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013

Liite

Sopimusteksti

VILLIELÄIMISTÖN JA –KASVISTON UHANALAISTEN LAJIEN KANSAINVÄLISTÄ KAUPPAA KOSKEVA YLEISSOPIMUS; 21 ARTIKLA MUUTETUSSA MUODOSSA

21 artikla

Liittyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten rajoittamattoman ajan. Liittymiskirjat talletetaan tallettajahallituksen huostaan.

2. Tämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten suvereenien valtioiden muodostamille alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille, joilla on valtuudet neuvotella, tehdä ja toteuttaa kansainvälisiä sopimuksia asioissa, joita niiden jäsenvaltiot ovat siirtäneet niille ja jotka kuuluvat tämän yleissopimuksen piiriin.

3. Näiden järjestöjen on ilmaistava liittymiskirjassaan toimivaltansa laajuus tämän yleissopimuksen sääntelemiin asioihin nähden. Niiden on myös ilmoitettava tallettajahallitukselle, jos niiden toimivallan laajuudessa tapahtuu oleellinen muutos. Tallettajahallitus jakaa sopimuspuolille tiedoksi alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen ilmoitukset, jotka koskevat niiden toimivaltaa tämän yleissopimuksen sääntelemiin kysymyksiin nähden ja kyseisessä toimivallassa tapahtuneita muutoksia.

4. Toimivaltaansa kuuluvissa kysymyksissä nämä alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt käyttävät niitä oikeuksia ja täyttävät ne velvoitteet, jotka tämän yleissopimuksen nojalla kuuluvat niiden jäsenvaltioille, jotka ovat tämän yleissopimuksen osapuolia. Tällöin järjestön jäsenvaltiot eivät saa yksinään käyttää tällaisia oikeuksia.

5. Toimivaltaansa kuuluvilla aloilla alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt käyttävät äänioikeuttaan yleissopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioidensa lukumäärää vastaavalla äänimäärällä. Nämä järjestöt eivät saa käyttää äänioikeuttaan, jos niiden jäsenvaltiot käyttävät omaansa, ja päinvastoin.

6. Kaikkien viittauksien "osapuoleen" tämän yleissopimuksen 1 (h) artiklassa käytetyssä merkityksessä, "valtioon"/"valtioihin" tai "sopimusvaltioon"/"sopimusvaltioihin" on katsottava sisältävän viittauksen alueellisiin taloudellisen yhdentymisen järjestöihin, joilla on valtuudet neuvotella, tehdä ja soveltaa kansainvälisiä sopimuksia tämän yleissopimuksen sääntelemissä asioissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.