Valtiosopimukset: 2013

Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

98/2013
Ilmoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
97/2013
Ilmoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
96/2013
Ilmoitus
Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan liitteen III muutosten voimaantulosta
95/2013
Ilmoitus
Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan liitteen I muutosten voimaantulosta
94/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Aftale om ændring af overenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelser
93/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, III, V, VI, VII ja XI-1 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2011 ESP-säännöstön voimaansaattamisesta
92/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
91/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
90/2013
Ilmoitus
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea
89/2013
Ilmoitus
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien yksityismetsätalousohjelmalle annettavaa Suomen tukea
88/2013
Ilmoitus
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Afrikan kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea
87/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
86/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehtyyn sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
85/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
EUROOPAN JÄLLEENRAKENNUS- JA KEHITYSPANKIN (EBRD) PERUSTAMISSOPIMUKSEN 1 ja 18 ARTIKLAT
84/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön sekä mainittuun yleissopimukseen ja mainittuun pöytäkirjaan liittyvän BCH-säännöstön lisäykseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
83/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Liite
82/2013
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen teknisen virheen korjaamisesta
81/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Samoan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Sopimusteksti
80/2013
Laki
Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
79/2013
Asetus
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Dominican kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Sopimusteksti SOPIMUS
Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.