13/2012

Annettu: 17.02.2012

Tasavallan presidentin asetus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä Oslossa 18 päivänä syyskuuta 1997 tehty yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä marraskuuta 2011 ja tasavallan presidentti 22 päivänä joulukuuta 2011. Liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 9 päivänä tammikuuta 2012.

2 §

Jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (1465/2011) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.