66/2011

Annettu: 13.05.2011

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitettu Helsingissä ja Göteborgissa 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehty pöytäkirja tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2011.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011

Käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä pöytäkirjasta

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Suomen ja Ruotsin välillä tehty rajajokisopimus) 16 §:n mukainen pöytäkirja kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä

Suomi ja Ruotsi ovat Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisesti sopineet seuraavasta:

1. Kalastussäännön 8 §:n viimeisen momentin määräykset tarkistetaan seuraavasti: Muun kalan kuin lohen ja taimenen lippoaminen jokialueella on sallittu vain lipolla, joka on valmistettu enintään 0,40 millimetrin vahvuisesta yksisäikeisestä nailonlangasta (monofiililanka).

2. Kalastussäännön 12 §:n 4 momentin mukainen vaatimus kaikkien kalapesien päivittäisestä koennasta edellyttää, että kalapesä nostetaan ylös vedestä siten että koko kalapesän saalis ja kaikkien pyydettyjen lohien ja taimenten varovainen vapauttaminen voidaan yksiselitteisesti todentaa läsnä olevan valvojan toimesta.

3. Apajapaikat Kukkola 6:12 sekä Kärsänkin-Kulleapaja Kuivakangas byalagin, Kuivakangas skifteslag samhällighetsföreningenin, Kuivakankhaan kalastuskunnan alueilla lisätään liitteeseen 2.

4. Liitteen 2 kalastuspaikkojen nimiä täydennetään esityksen mukaisesti.

Tämän pöytäkirjan määräykset saatetaan kansallisesti voimaan siten, että niitä voidaan soveltaa 1.6.2011 alkaen.

Göteborgissa ja Helsingissä 31.3.2011,

Ingemar Berglund

Vt. Pääjohtaja

Fiskeriverket

Ruotsi

Pentti Lähteenoja

Osastopäällikkö

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomi

Pöytäkirjan kohdissa 3 ja 4 tarkoitetut kalastussäännön 2 liitteeseen tehtävät lisäykset ja muutokset on alleviivattu.

LIITE 2. APAJAPAIKAT

Lippo

Kukkolankoski Kukkolan kylä Kukkolan osakaskunta 
  Kukkolan siikakalastusyhtymä 
Kukkola 6:12Lahti

Kulkuverkko ja kulle

Kultaniitty Pekanpää Pekanpään kalastuskunta 
PuittamonsaariKoivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi-fiskeförening

Pukulmi Kainuunkylä Kainuunkylän kalastuskunta 
BockholmenKoivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi-fiskeförening

Laurinhieta Nuotioranta Nuotiorannan kalastuskunta 
Niemis byaområde  Luppios laxfiskeförening 

Kärsänkin-KulleapajaKuivakangasKuivakankhaan kalastuskuntaKuivakangas skifteslags samfälli ghetsförening

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.