112/2010

Annettu: 26.11.2010

Tasavallan presidentin asetus Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan voimaansaattamisesta sekä sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty viestintäministerin esittelystä, säädetään :

1 §

Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskeva Kööpenhaminassa 17 päivänä joulukuuta 2002 tehty asiakirja on voimassa 1 päivästä heinäkuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimusta muuttavan asiakirjan 22 päivänä helmikuuta 2005 ja tasavallan presidentti 11 päivänä maaliskuuta 2005. Hyväksymiskirja on talletettu Tanskan hallituksen huostaan 13 päivänä huhtikuuta 2005.

2 §

Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (152/2005) tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

3 §

Yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.