84/2009

Annettu: 22.12.2009

Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä,

muutetaan eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 27 päivänä maaliskuuta 2009 annetun tasavallan presidentin asetuksen (204/2009) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ovat voimassa siten, että tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus on voimassa 5 päivästä huhtikuuta 2009 lukien ja muut mainitut sopimukset ovat voimassa 11 päivästä marraskuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt mainitut sopimukset 11 päivänä joulukuuta 2008 ja tasavallan presidentti 19 päivänä joulukuuta 2008. Sopimusten hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä maaliskuuta 2009 ja 12 päivänä lokakuuta 2009.

2 §

Eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annettu laki (922/2008) on voimassa tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehdyn sopimuksen osalta 5 päivästä huhtikuuta 2009 ja muiden 1 §:ssä mainittujen sopimusten osalta 11 päivästä marraskuuta 2009.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.