12/2009

Annettu: 19.12.2008

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (Sops 30/1977) liittyviin sääntöihin Lontoossa 29 päivänä marraskuuta 2007 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä joulukuuta 2008, tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.    

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

(Suomennos) Liite

MUUTOKSET KANSAINVÄLISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ YHTEENTÖRMÄÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MERELLÄ VUONNA 1972 TEHTYYN YLEISSOPIMUKSEEN, LIITE IV MUUTETTUNA

LIITE IV

Hätämerkit

1. Seuraavat merkit, käytettyinä tai näytettyinä joko yhdessä tai erikseen, tarkoittavat hätää ja avun tarvetta:

a) tykinlaukaus tai muu pamahdusmerkki annettuna noin 1 minuutin väliajoin;

b) keskeytymätön ääni jollakin sumumerkinantolaitteella;

c) yksitellen lyhyin väliajoin ammutut raketit tai pommit, jotka sinkoavat punaisia tähtiä;

d) millä tahansa viestitysmenetelmällä annettu merkkiryhmä ...---... (SOS) Morsen järjestelmän mukaan;

e) radiopuhelimella annettu viesti, joka muodostuu puhutusta sanasta "MAYDAY";

f) hätämerkki N C Kansainvälisen viestityskirjan mukaan;

g) merkki, jonka muodostaa nelikulmainen lippu ja sen ylä- tai alapuolella oleva pallo tai muu sen kaltainen esine;

h) tulen liekit aluksessa (esim. palavista terva- tai öljytynnyreistä ym.);

i) laskuvarjoraketti tai käsisoihtu, joka näyttää punaista valoa;

j) savumerkki, joka kehittää oranssin väristä savua;

k) sivuille ojennettujen käsivarsien verkkainen ja jatkuva nostaminen ja laskeminen;

l) digitaalisella selektiivikutsulla (DSC) annettu hälytys

(i) VHF kanavalla 70 tai

(ii) MF/HF taajuuksilla 2187.5 kHz, 8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz tai 16804.5 kHz;

m) alukselta maihin lähetetty hälytys, joka on lähetetty käyttäen Inmarsatin tai jonkun muun satelliittipalvelujen tarjoajan päälaitetta aluksella;

n) hätäpaikkaa ilmaisevan poijun radiomerkit;

o) radioliikennejärjestelmillä lähetetyt hyväksytyt merkit, mukaan lukien pelastusalusten tutkatransponderit.

2. On kiellettyä käyttää tai näyttää mitään edellä mainituista merkeistä paitsi osoittamaan hätää ja avun tarvetta. Samoin on kiellettyä käyttää mitään merkkiä, joka voidaan käsittää joksikin edellä mainituksi merkiksi.

3. Huomiota kiinnitetään Kansainvälisen viestikirjan sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yhteisen lento- ja meripelastuskäsikirjan (IAMSAR) III osan asiankuuluviin osiin sekä seuraaviin merkkeihin:

a) kappale oranssinväristä peitekangasta, jossa on joko musta neliö ja ympyrä tai muu sopiva kuvio (ilmasta tapahtuvaa havaitsemista varten);

b) veden värjäysaine.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.