80/2008

Annettu: 18.07.2008

Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kirjeenvaihdolla ja siihen liittyvällä saatekirjeellä 11 päivänä joulukuuta 2007 Suomen ja eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) välillä tehty sopimus Suomen osallistumisesta Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR), jonka eduskunta on hyväksynyt 16 päivänä kesäkuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä kesäkuuta 2008 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu OCCARille 3 päivänä heinäkuuta 2008, on voimassa 3 päivästä heinäkuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2008 annettu laki (458/2008) tulee voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2008.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan 28 päivänä maaliskuuta 2008 annettu tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (188/2008).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2008.

Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.