14/2008

Annettu: 25.01.2008

Tasavallan presidentin asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehtyyn sopimukseen (SopS 103/1999) Esbjergissä 22 päivänä elokuuta 2003 sopimuspuolten kokouksen päätöslauselmalla 4 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä lokakuuta 2007 ja joita koskeva hyväksymiskirje on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 5 päivänä marraskuuta 2007, ovat voimassa 3 päivästä helmikuuta 2008, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2008.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008

MUUTOKSET ITÄMEREN JA POHJANMEREN PIKKUVALAIDEN SUOJELUSTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN

Sopimuksen nimi

Muutetaan sopimuksen nimi seuraavasti:

Sopimus Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta.

1 artikla

Korvataan 1 artiklan 2 kappaleen b alakohta seuraavasti:

"sopimusalue tarkoittaa Itämeren ja Pohjanmeren sekä niiden läheisten Koillis-Atlantin alueiden merellistä ympäristöä, jota rajoittavat Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikot; kaakossa 36 N leveysaste kohtaan, jossa tämä leveysaste kohtaa suoran, joka yhdistää Cape St Vincentin majakan (Portugalissa) ja Casablancan majakan (Marokossa); lounaassa 36 N leveysaste ja 15 W pituusaste; luoteessa 15 pituusaste ja seuraavien pisteiden kautta kulkeva suora: 59 N leveysaste / 15 W pituusaste, 60 N leveysaste / 5 W pituusaste, 61 N leveysaste / 4 W pituusaste; 62 N leveysaste / 3 W pituusaste; pohjoisessa 62 leveysaste; lisäksi sopimusalueeseen kuuluvat Kattegat ja Öresundin ja Beltin salmet."

6 artikla

Lisätään 6 artiklan 6.5 kappaleeseen uusi 6.5.4 alakohta seuraavasti:

"Jokaisen valtion, joka tulee sopimuksen sopimuspuoleksi muutoksen voimaantulon jälkeen, katsotaan, ellei kyseinen valtio ilmoita toisenlaisesta aikomuksesta:

a) olevan sopimuksen sopimuspuoli sellaisena kuin sopimus on muutettuna; ja

b) olevan sopimuksen sopimuspuoli sellaisena kuin sopimus on ilman muutoksia niihin sopimuspuoliin nähden, joita muutos ei sido."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.