64/2006

Annettu: 18.08.2006

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 31 päivänä maaliskuuta 1999 Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 2 päivänä kesäkuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä kesäkuuta 2006 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 28 päivänä heinäkuuta 2006, tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annettu laki (598/2006) tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 2006.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.