37/2006

Annettu: 19.05.2006

Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä,

lisätään ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 28 päivänä tammikuuta 2005 annettuun tasavallan presidentin asetukseen (55/2005) uusi 1 a ja 1 b § sekä 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 a §

Kioton pöytäkirjan ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut yhdessä Euroopan yhteisön ja sen muiden jäsenvaltioiden kanssa pöytäkirjan 4 artiklan 2 kappaleen mukaisen ilmoituksen pöytäkirjan velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti tehdyn neuvoston päätöksen (EY) N:o 358/2002 liitteen II mukaisella tavalla.

1 b §

Montrealissa 9 päivänä joulukuuta 2005 hyväksytyt Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa koskevat osapuolten konferenssin päätökset (2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 27 ja 31/CMP.1), jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta, ovat voimassa 9 päivästä joulukuuta 2005, niin kuin siitä on sovittu.

3 §

Edellä 1 b §:ssä mainittujen päätösten määräykset ovat asetuksena voimassa.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.