21/2006

Annettu: 17.03.2006

Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 32/1986) Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossaan hyväksymät muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 25 päivänä toukokuuta 2005 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä heinäkuuta 2005, tulevat voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä 15 päivänä heinäkuuta 2005 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (536/2005) tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2006.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

(Suomennos)

Ehdotetut muutokset vuonna 1968 tehtyä tieliikennettä koskevan yleissopimuksen vuonna 1971 tehdyn täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteeseen

7.* Yleissopimuksen 8 artikla (Kuljettajat)

Välittömästi tämän artiklan 5 kohdan jälkeen lisättävä uusi kohta

Viimeinen lause muutetaan seuraavasti:

"Kansallisessa lainsäädännössä ei laillinen alkoholipitoisuuden määrä saa missään tapauksessa ylittää 0,50 g/litra puhdasta alkoholia verestä mitattuna tai 0,25 mg/litra puhdasta alkoholia hengityksestä mitattuna."

12. Yleissopimuksen 13 artikla (Ajoneuvojen nopeus ja keskinäinen etäisyys)

4 kohta

Tämä kohta numeroidaan kohdaksi 6.

18. Yleissopimuksen 23 artikla (Pysäyttäminen ja pysäköinti)

3 kohta

Muutetaan (a)(i) alakohta seuraavasti:

"(i) viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä, sekä suojatiellä, risteävällä pyörätiellä ja tasoristeyksessä."

20. Yleissopimuksen 27 artikla (Pyöräilijöitä sekä mopojen ja moottoripyörien kuljettajia koskevat erityismääräykset)

-----

* Tämä sekä seuraavat numerot osoittavat Eurooppalaisen sopimuksen liitteen muutettujen kappaleiden numeroita.

4 kohta

Muutetaan teksti seuraavasti:

"Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

"Mopojen kuljettajien voidaan sallia käyttävän pyöräkaistaa tai pyörätietä ja heitä voidaan kieltää käyttämästä muuta ajorataa, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kansallisessa lainsäädännössä tulee eritellä ne ehdot, joilla muut tienkäyttäjät saavat käyttää pyöräkaistaa tai pyörätietä tai ylittää ne vaarantamatta missään vaiheessa pyöräilijöiden turvallisuutta." "

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.