173/2004

Annettu: 21.12.2004

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Sinaiassa 17―21 päivänä marraskuuta 2003 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 4―5/1985) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) hallitustenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) RID-asiantuntijakomission 40. kokouksessa tehdyt muutokset, joista eduskunta on hyväksynyt 1 päivänä kesäkuuta 2004 liitteen 1.10 luvun määräykset, ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä kesäkuuta 2004, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.    

2 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) liitteen (RID) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki (526/2004) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

3 §

Yleissopimuksen liitteen B (CIM) liitteen (RID) muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.