169/2004

Annettu: 14.12.2004

Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen voimaansaattamisesta ja patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 3 päivänä lokakuuta 2001 tehty patenttiyhteistyösopimuksen (SopS 58/1980) 22 artiklan 1 kappaleen muutos, jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä lokakuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä marraskuuta 2004 ja jota koskeva ilmoitus on tehty Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle 19 päivänä marraskuuta 2004, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Patenttilain muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 2004 annettu laki (990/2004) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.