60/2004

Annettu: 07.05.2004

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Haagissa 10 päivänä helmikuuta 2003 Suomen tasavallan hallituksen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 9 päivänä maaliskuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä huhtikuuta 2004 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kemiallisten aseiden kieltojärjestön pääjohtajan huostaan 29 päivänä huhtikuuta 2004, tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2004 annettu laki (256/2004) tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2004.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2004.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.