20/2004

Annettu: 12.03.2004

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta 2000 tehty kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 12 päivänä joulukuuta 2003 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä joulukuuta 2003 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 10 päivänä helmikuuta 2004, on voimassa 11 päivästä maaliskuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 30 päivänä joulukuuta 2003 annettu laki (1371/2003) tulee voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2004.

3 §

Suomi on antanut yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraavat ilmoitukset:

Yleissopimuksen 18 artiklan 13 kappaleessa tarkoitettu keskusviranomainen on Suomessa oikeusministeriö.

Suomi selittää 18 artiklan 14 kappaleen mukaisesti, että oikeusapupyynnöt ja niihin liitetyt asiakirjat on laadittava suomen, ruotsin, tanskan tai norjan taikka englannin, ranskan tai saksan kielellä tai niihin on liitettävä käännökset jollekin mainituista kielistä.

Yleissopimuksen 31 artiklan 6 kappaleessa tarkoitettuja viranomaisia ovat Suomessa rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja keskusrikospoliisi.

4 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2004.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.