Valtiosopimukset: 2003

Valtiosopimukset numeroittain

84-65 64-45 44-24 23-4 3-1

23/2003
Laki
Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen voimaansaattamisesta
22/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen voimaansaattamisesta sekä merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
PÄÄTÖSLAUSELMA LEG.1(82)
21/2003
Laki
Laki merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta
20/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Teidän Ylhäisyytenne,
19/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
NIZZAN SOPIMUS Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta
18/2003
Laki
Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
17/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaansaattamisesta
16/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS
15/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
14/2003
Laki
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
13/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS
12/2003
Laki
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
11/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus El Salvadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan- saattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS
10/2003
Laki
Laki El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
9/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
8/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
7/2003
Laki
Laki merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta
6/2003
Asetus
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten ja niihin liittyvien suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
(Suomennos)
5/2003
Laki
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
4/2003
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen I liitteen muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Valtiosopimukset numeroittain

84-65 64-45 44-24 23-4 3-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.