84/2003

Annettu: 30.12.2003

Ulkoasiainministeriön ilmoitus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen ratifioinnin yhteydessä annetuista ilmoituksista ja sopimuksen tulkintaa koskevista lausumista

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomi on hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen (SopS 81/2003) ratifioinnin yhteydessä antanut ilmoituksen Euroopan yhteisön toimivallasta sopimuksen piiriin kuuluvien asioiden osalta, sopimuksen tulkintaa koskevia lausumia sekä ilmoituksen Euroopan yhteisön sopimuksen ratifioinnin yhteydessä antamien ilmoitusten ja lausumien vahvistamisesta. Tasavallan presidentti on päättänyt ilmoitusten ja lausumien antamisesta 23 päivänä toukokuuta 2001 ja 18 päivänä syyskuuta 2003 ja ne on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 19 päivänä joulukuuta 2003.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.