67/2003

Annettu: 24.10.2003

Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tukholmassa 3 päivänä lokakuuta 2003 Ruotsin kanssa noottienvaihdolla tehty väliaikainen sopimus niiden vaatimusten täyttämiseksi, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista, tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2003.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003

(Suomennos)

NOOTTIENVAIHTO

1. Ruotsin ulkoasiainministeriö Suomen Tukholmassa olevalle suurlähetystölle

Ulkoasiainministeriöllä on kunnia esittää Suomen suurlähetystölle seuraavaa.

Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan hallitusten edustajat ovat vuoden 2002 maaliskuusta lähtien neuvotelleet Ruotsin ja Suomen välillä vuonna 1971 tehdyn rajajokisopimuksen uudistamisesta tarkoituksenaan edistää osapuolten välistä yhteistyötä vesi- ja kalastuskysymyksissä rajaseudun etuja edistävällä tavalla sekä täyttääkseen vaatimukset, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista ja Euroopan yhteisöjen muu kyseeseen tuleva lainsäädäntö asettavat.

Neuvottelijat ovat ad referendum, erästä avointa kysymystä koskevin poikkeuksin, sopineet uudesta, vuoden 1971 sopimuksen korvaavasta sopimuksesta. Kysymys, josta neuvottelijat eivät vielä ole päässeet sopimukseen, on Tornionjoen kalastusalueen laajuus ja ajankohdat, joista lukien kalastus on vuosittain sallittua kalastusalueen eri osissa.

Edellä mainittujen neuvottelujen loppuun saattamisen odotuksessa osapuolet ovat sopineet seuraavasta.

Osapuolet perustavat täten ruotsalais-suomalaisen vesienhoitoalueen (vesienhoitoalue). Se käsittää

a) seuraavien vesistöjen, mukaan lukien järvien, vesistöalueet:

― Könkämäeno ja Muonionjoki sekä se osa Tornionjoesta ja ne järvet, joissa Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanraja kulkee (rajajoet);

― ne vesistöt, jotka ovat rajajokien sivu-uomia tai laskevat rajajokiin, ja

― Tornionjoen suisto,

b) se osa Pohjanlahtea Ruotsin rannikko- vesialueella, jonka raja seuraa linjaa, joka on vedetty mantereelta Patokarin kautta, Skomakaren itäpuolitse ja Stora Hepokarin pohjoiskärkeen ja edelleen samansuuntaisesti valtakunnanrajan kanssa pisteeseen, joka on yhden meripeninkulman verran perusviivan ulkopuolella, sekä

c) se osa Pohjanlahtea Suomen rannikkovesialueella, jonka raja seuraa 24° 20,2` -pituuspiiriä Tornion ja Kemin väliselle kunnanrajalle ja kunnanrajaa pitkin edelleen lounaaseen valtakunnanrajalle saakka, lukuunottamatta Iso-Huikurin saarta.

Osapuolet ja niiden asianomaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY vaatimusten täyttämiseksi ja varmistaakseen yhteensovittamisen yhteisten toimenpideohjelmien ja hallintosuunnitelmien laatimiseksi vesienhoitoalueelle.

Tämä sopimus ei vaikuta Ruotsin ja Suomen välillä vuonna 1971 tehdyn rajajokisopimuksen soveltamiseen.

Osapuolet sitoutuvat ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin ponnistuksiin saattaakseen edellä mainitut neuvottelut päätökseen ennen 15 päivää lokakuuta 2003.

Mikäli tämä ehdotus on Suomen tasavallan hallituksen hyväksyttävissä, tämä nootti ja Suomen tasavallan hallituksen vastausnootti muodostavat Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua vastausnootin päiväyksestä.

Ulkoasiainministeriö käyttää tätä tilaisuutta esittääkseen Suomen suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Tukholmassa 3 päivänä lokakuuta 2003

2. Suomen Tukholmassa oleva suurlähetystö Ruotsin ulkoasiainministeriölle

Suomen suurlähetystöllä on kunnia vahvistaa vastaanottaneensa ulkoasiainministeriön 3 päivänä lokakuuta 2003 päivätyn seuraavansisältöisen nootin:

Suomen hallitus vahvistaa täten hyväksyvänsä edellä olevassa nootissa tehdyn ehdotuksen sekä katsoo edellä olevan ulkoasiain- ministeriön nootin ja tämän suurlähetystön vastausnootin Suomen ja Ruotsin väliseksi sopimukseksi kyseessä olevassa asiassa, joka tulee voimaan 30 päivää tämän nootin päiväyksestä, eli 2 päivänä marraskuuta 2003.

Suomen suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta esittääkseen ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Tukholmassa 3 päivänä lokakuuta 2003

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.