16/2003

Annettu: 14.02.2003

Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1991) 43 artiklan 2 kappaleen muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 20 päivänä joulukuuta 1996 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 3 päivänä tammikuuta 1997, on voimassa 18 päivästä marraskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen muutettu määräys on asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

YLEISSOPIMUS

lapsen oikeuksista

43 artikla

- - - -

2. Komitea koostuu kahdeksastatoista korkean moraalin ja tämän yleissopimuksen alueelta hyvän asiantuntemuksen omaavasta asiantuntijasta. Sopimusvaltiot valitsevat komitean jäsenet kansalaistensa keskuudesta ja he toimivat komiteassa henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. Jäsenten valinnassa on kiinnitettävä huomiota tasapuoliseen maantieteelliseen jakaumaan ja siihen, että keskeisimmät oikeusjärjestelmät ovat edustettuina.

- - - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.