Valtiosopimukset: 2002

Valtiosopimukset numeroittain

121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 21-2 1-1

21/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS SUOMEN HALLITUKSEN JA MAKEDONIAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ SIJOITUSTEN EDISTÄMISESTÄ JA SUOJAAMISESTA
20/2002
Laki
Laki Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
19/2002
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaantulosta
18/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
17/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen ja toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäinen lisäpöytäkirja
16/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväli-seen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteen muutosten voimaansaat-tamisesta
15/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön välillä informaatio- ja kommunikaatioteknologian alan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
14/2002
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutosten voimaantulosta
13/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS SOSIAALITURVASTA SUOMEN TASAVALLAN JA LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN VÄLILLÄ
12/2002
Laki
Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
11/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
10/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
9/2002
Laki
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
8/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten
7/2002
Laki
Laki muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
6/2002
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta
5/2002
Asetus
Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 1979 KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUSTA MERELLÄ
4/2002
Laki
Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
3/2002
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Kansainvälisen patenttiyhteistyöunionin hyväksymistä patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muutoksista
2/2002
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Valtiosopimukset numeroittain

121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 21-2 1-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.