120/2002

PÖYTÄKIRJA

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Islannin liittymisestä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta tehtyyn sopimukseen

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset,

jotka haluavat tehdä pöytäkirjan Islannin liittymisestä Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1973 allekirjoitettuun sopimukseen (jäljempänä sopimus),

ovat sopineet seuraavasta:

I ARTIKLA

Tällä pöytäkirjalla Islanti liittyy Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1973 tehtyyn sopimukseen pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta sellaisena kuin se on muutettuna tällä pöytäkirjalla.

II ARTIKLA

Sopimuksen otsikko muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pohjoismaisesta verotieteellisestä tutkimusneuvostosta".

III ARTIKLA

Sopimuksen 1 artiklan ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Pohjoismaisessa verotieteellisessä tutkimusneuvostossa on Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin määräämiä jäseniä."

IV ARTIKLA

Sopimuksen 4 artiklan ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seraavasti:

"Neuvostossa on enintään kolme jäsentä Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta, ja Ruotsista".

V ARTIKLA

Sopimuksen 5 artiklan ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Neuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajia."

VI ARTIKLA

Sopimuksen 6 artiklan kolmas ja neljäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Neuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään kahdeksan jäsentä, edustaen vähintään neljää sopimusvaltiota, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Neuvosto voi siirtää oikeuden tehdä päätöksiä kiireellisissä asioissa työvaliokunnalle, jossa on yksi jäsen Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista".

VII ARTIKLA

Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa siitä muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2002 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.