119/2002

Annettu: 20.12.2002

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 2001 tehty sopimus (SopS 44/2001), jonka eduskunta on hyväksynyt 4 päivänä kesäkuuta 2001 ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 8 päivänä kesäkuuta 2001 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Ruotsin ulkoasiainministeriön huostaan 17 päivänä kesäkuuta 2001, on voimassa 1 päivästä marraskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2001 annettu laki (466/2001) tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2002.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.