31/2001

Annettu: 11.05.2001

Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,

muutetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 18 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (439/1990) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 346/1999, seuraavasti:

2 §

Suomi on tehnyt yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi seuraavan varauman:

Yleissopimuksen 64 artiklan nojalla Suomen hallitus tekee yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen seuraavan oikeutta suulliseen käsittelyyn koskeva varauman.

Suomi ei voi toistaiseksi taata oikeutta suulliseen käsittelyyn sikäli kuin Suomen nykyinen lainsäädäntö ei sisällä sellaista oikeutta. Sanottu koskee:

1) käsittelyä korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 20 §:n mukaisesti sekä käsittelyä hovioikeuksissa sovellettaessa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun (661/1978) 7 ja 8 §:n säännöksiä hakemus-, riita- ja rikosasioissa edellyttäen, että muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu asiassa on annettu tai julistettu ennen toukokuun 1 päivää 1998;

2) käsittelyä korkeimmassa oikeudessa ja hovioikeuksissa rikosasioissa, jotka ovat olleet käräjäoikeudessa vireillä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) tullessa voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 ja joiden käsittelyyn on käräjäoikeudessa sovellettu tuon lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä;

3) käsittelyä, jossa vakuutusoikeus on viimeinen muutoksenhakuaste, vakuutusoikeuslain (14/1958) 9 §:n mukaisesti valitusasiassa, joka on tullut vireille ennen vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (278/1999) voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1999;

4) käsittelyä tarkastuslautakunnassa silloin, kun valitusasia on tullut vireille ennen sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain (279/1999) voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.