Valtiosopimukset: 2000

Valtiosopimukset numeroittain

72-51 50-30 29-8 7-1

72/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
71/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
KUUDES LISÄPÖYTÄKIRJA MAAILMAN POSTILIITON PERUSSOPIMUKSEEN
70/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EURO- CONTROL) ja navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
LENNONVARMISTUSALAN YHTEIS- TYÖSTÄ TEHTY KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS (EUROCONTROL) 13 PÄIVÄLTÄ JOULUKUUTA 1960, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 12 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 1981 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA
69/2000
Laki
Laki lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EURO- CONTROL), navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen ja mainitun kansainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
68/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
67/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
66/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen SOPIMUS Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta
63/2000
Ilmoitus
Työministeriön ilmoitus Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan julistuksen julkaisemisesta
Sopimus tms.
KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN JULISTUS TYÖELÄMÄN PERUSPERIAATTEISTA JA -OIKEUKSISTA
62/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
61/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
60/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ MOLDOVAN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA
Sopimus tms.
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kesken
59/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
58/2000
Ilmoitus
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
57/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS
Sopimus tms.
SOPIMUS TEHTY EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN K.3 ARTIKLAN PERUSTEELLA TEHDYN TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖÄ TULLIALALLA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN VÄLIAIKAISESTA SOVELTAMISESTA ERÄIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN KESKEN
56/2000
Laki
Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
55/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
OTSONIKERROSTA HEIKENTÄVIÄ AINEITA KOSKEVAN MONTREALIN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUKSET, JOTKA LIITTYVÄT LIITTEESSÄ A LUETELTUIHIN VALVOTTAVIIN AINEISIIN
54/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Sopimus
53/2000
52/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Mongolian hallituksen välinen
51/2000
Asetus
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen ja Australian välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen vero­tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

72-51 50-30 29-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.