Valtiosopimukset: 1999

Valtiosopimukset numeroittain

113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

31/1999
Laki
Laki kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain kumoamisesta
30/1999
Asetus
Asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
Sopimus tms.
1. YLEISSOPIMUS Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta vuonna 1980 allekirjoittamista varten avattuun sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskeviin ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan
29/1999
Laki
Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
28/1999
Asetus
Asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
27/1999
Laki
Laki merilain muuttamisesta
26/1999
Asetus
Asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
1. YLEISSOPIMUS Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan sellaisena kuin se on mukautettuna Tanskan, Irlannin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan liittymissopimuksella, Helleenien tasavallan liittymissopimuksella sekä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymissopimuksella
25/1999
Laki
Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
24/1999
Asetus
Asetus Suomen hallituksen ja Kanadan hallituksen välisen elokuva- ja televisioalanyhteistuotantosopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SUOMEN HALLITUKSEN JA KANADAN HALLITUKSEN VÄLINEN ELOKUVA- JA TELEVISIOALAN YHTEISTUOTANTOSOPIMUS
23/1999
Asetus
Asetus kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön voimaansaattamisesta
22/1999
Asetus
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
20/1999
Asetus
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
19/1999
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetunkomission (OSPAR) päätösten hyväksymisestä
18/1999
Asetus
Asetus Omanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA OMANIN SULTTAANIKUNNAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ SIJOITUSTEN EDISTÄMISESTÄ JA SUOJAAMISESTA
17/1999
Laki
Laki Omanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
16/1999
Asetus
Asetus Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA ALBANIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ SIJOITUSTEN EDISTÄMISESTÄ JA SUOJAAMISESTA
15/1999
Laki
Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
14/1999
Asetus
Asetus kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
KANSAINVÄLISISSÄ LIIKESUHTEISSA TAPAHTUVAN ULKOMAISIIN VIRKAMIEHIIN KOHDISTUVAN LAHJONNAN TORJUNTAA KOSKEVA YLEISSOPIMUS
13/1999
Asetus
Asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (TIR-yleissopimus) ja sen liitteisiin 6 ja 8 tehtyjen muutosten sekä uuden liitteen 9 voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Vuoden 1975 TIR-yleissopimukseen tehdyt muutokset, jotka vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen hallinnollinenkomitea on hyväksynyt 27 päivänä kesäkuuta 1997
12/1999
Asetus
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
11/1999
Asetus
Asetus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
MERENKULUN TURVALLISUUTEEN KOHDISTUVIEN LAITTOMIEN TEKOJEN EHKÄISEMISTÄ KOSKEVA YLEISSOPIMUS
Valtiosopimukset numeroittain

113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.