113/1999

Annettu: 23.12.1999

Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla tehdyn sopimuksen voimassaolon pidentämisestä viidellä vuodella tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Moskovassa 13 päivänä joulukuuta 1999 noottienvaihdolla tehtyä sopimusta Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallitusten välillä Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisen yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla 14 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn sopimuksen voimassaolon pidentämisestä viidellä vuodella, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä syyskuuta 1999 ja jonka hyväksymistä koskeva Venäjän federaation nootti on vastaanotettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä joulukuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Alkuperäinen sopimus: 38/1969

NOOTTIENVAIHTO

1. Suomen Moskovassa oleva suurlähetystö Venäjän Federaation ulkoasianministeriölle

Moskovassa 24 päivänä syyskuuta 1999

Suomen Venäjän Federaatiossa oleva suurlähetystö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Venäjän Federaation ulkoasiainministeriölle ja ottaen huomioon, että Suomen Tasavallan hallitus ja Venäjän Federaation hallitus tunnustavat yhteistyön tärkeyden Suomen Tasavallan ja Venäjän Federaation välillä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla ja aikovat vakaasti jatkaa tätä yhteistyötä, ottaen huomioon ne Suomen Tasavallan velvoitteet Euroopan Atomienergiayhteisön (Euratom) jäsenenä, jotka vaikuttavat Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välillä yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla 14 päivänä toukokuuta 1969 tehtyyn sopimukseen (jota jäljempänä kutsutaan yhteistyösopimukseksi) sekä edelleen ottaen huomioon, että yhteistyösopimus lakkaa olemasta voimassa kun kolmekymmentä vuotta on kulunut sopimuksen voimaantulosta eli 28 päivänä syyskuuta 1999, ellei sitä sopimuspuolten välisellä sopimuksella uusita, suurlähetystö ehdottaa Suomen Tasavallan hallituksen nimissä, että yhteistyösopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään viidellä vuodella.

Jos Venäjän osapuoli hyväksyy yllä esitetyn, tämä nootti ja ministeriön vastausnootti muodostavat Suomen Tasavallan hallituksen ja Venäjän Federaation hallituksen välisen sopimuksen asiassa ja sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ministeriön vastausnootin päivämäärästä lukien ja se tulee voimaan siitä päivämäärästä lukien, kun on annettu viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat saattaneet päätökseen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet.

Suurlähetystö käyttää hyväkseen tilaisuutta uudistaakseen Venäjän Federaation ulkoasianministeriölle korkeimman kunnioituksena vakuutuksen.

2. Venäjän Federaation ulkoasiainministeriö Suomen Moskovassa olevalle suurlähetystölle

Moskovassa 1 päivänä joulukuuta 1999

Venäjän Federaation ulkoasiainministeriö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen tasavallan Venäjän Federaatiossa olevalle suurlähetystölle ja vahvistaa kunnioittavasti vastaanottaneensa suurlähetystön 24.9.1999 päivätyn seuraavan sisältöisen nootin no. MOSC 020-63:

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Ministeriö ilmoittaa kohteliaimmin, että Venäjän Federaation hallitus on hyväksynyt mainitun ehdotuksen. Näin ollen suurlähetystön mainittu nootti ja tämä nootti muodostavat Venäjän Federaation hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välisen sopimuksen, jota sovelletaan väliaikaisesti tämän nootin päivämäärästä lukien ja se tulee voimaan siitä päivämäärästä lukien, kun on annettu viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että osapuolet ovat saattaneet päätökseen sen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet.

Ministeriö käyttää hyväkseen tilaisuutta uudistaakseen suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.