100/1999

Annettu: 17.9.1999

Asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetulla lailla (901/1999) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 12 päivänä maaliskuuta 1999, tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu laki (901/1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 9 päivänä lokakuuta 1999.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.