96/1999

Annettu: 10.9.1999

Asetus väliaikaisesta maahantuonnista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Istanbulissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 väliaikaisesta maahantuonnista tehty yleissopimus ja sen liitteet, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä helmikuuta 1996 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Maailman tullijärjestöön 18 päivänä kesäkuuta 1997, ovat voimassa 18 päivästä syyskuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomi on hyväksymiskirjansa tallettamisen yhteydessä tehnyt seuraavat varaumat:

Liite A

18 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa ATA-carnet'ta koskeva yhteisön lainsäädäntö ei kata postiliikennettä.

Liite B.3

7 artiklaa sovellettaessa 5 artiklan 1 kohdan osalta yhteisön lainsäädäntö edellyttää tietyissä olosuhteissa tulliasiakirjaa ja vakuutta kuljetussäiliöille, kuormausalustoille ja pakkauspäällisille.

Liite B.5

6 artiklaa sovellettaessa 4 artiklan osalta, sikäli kuin se liittyy tieteelliseen ja opetusaineistoon, yhteisön lainsäädäntö edellyttää aineiston asettamista väliaikaisen maahantuonnin menettelyn kohteeksi tavanomaisia asettamismuodollisuuksia noudattaen.

Liite C

10 artiklaa sovellettaessa 6 artiklan osalta, sikäli kuin se liittyy kaupalliseen käyttöön tarkoitettuihin maantieajoneuvoihin ja yksityiseen käyttöön tarkoitettuihin kulkuneuvoihin, yhteisön lainsäädäntö edellyttää, että tulliasiakirja sekä tarvittaessa vakuus voidaan vaatia tietyissä tapauksissa.

Liite E

9 artiklaa sovellettaessa 2 artiklan osalta, sikäli kuin se liittyy tuontiverojen osittaiseen vapauttamiseen, yhteisön lainsäädäntö edellyttää tuontitullien osittaista vapauttamista, mutta ei tuontiverojen osittaista vapauttamista.

3 §

Suomi on hyväksymiskirjansa tallettamisen yhteydessä ilmoittanut tulliyhteistyöneuvoston pääsihteerille, että sovellettaessa:

- yleissopimuksen 8 artiklaa, Euroopan yhteisö sallii väliaikaisen maahantuonnin menettelyn soveltamisen siirtämisen muille henkilöille, tässä artiklassa mainituin edellytyksin,

- yleissopimuksen 24 artiklan 7 kohtaa, Euroopan yhteisö on tulli- tai talousyhteisön asemassa toimivaltainen kaikilla yleissopimuksen kattamilla alueilla, lukuunottamatta:

- yleissopimuksen 1 artiklan b kohdassa tarkoitettujen tullien, verojen ja maksujen, muiden kuin yhteisön tullien ja vaikutukseltaan niitä vastaavien verojen sekä maatalousmaksujen ja muiden, yhteisön maatalouspolitiikan perusteella säädettyjen tuonnista kannettavien maksujen vahvistamista,

- edellä 30 artiklassa tarkoitettuja tiedonantoja.

- liitteessä A olevan 2 artiklan 2 ja 3 kohtaa, Euroopan yhteisö hyväksyy kaikki väliaikaisen maahantuonnin asiakirjat väliaikaisen maahantuonnin toiminnoille, jotka suoritetaan yhteisön omia lakeja ja asetuksia soveltaen, sekä tullipassitukselle,

- liitteessä E olevaa 4 artiklaa, Euroopan yhteisö laatii yleissopimuksen tallettajalle tiedoksi annettavan luettelon tavaroista, joihin ei sovelleta osittain vapautettua väliaikaista maahantuontia.

Yleissopimuksen 18 artiklaa sovellettaessa Euroopan yhteisön aluetta on pidettävä yhtenä ainoana alueena niiden asioiden osalta, jotka kuuluvat sen toimivaltaan edellä yleissopimuksen 24 artiklan 7 kohtaa koskevan tiedonannon mukaisesti.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.