84/1999

Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Liettuan tasavallan hallitus, jäljempänä sopimusosapuolet, jotka haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita ja ovat vakuuttuneita siitä, että yhteistyö kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla Euroopassa lähentää näitä kahta kansaa, ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja sopineet seuraavasta:

1 Artikla

Edistääkseen kulttuuriyhteistyötä maidensa välillä sopimusosapuolet

1. tekevät tässä tarkoituksessa aloitteita tehdäkseen tunnetuksi toistensa kulttuurisaavutuksia edistämällä taide-, liikunta- ja nuorisotapahtumien, konferenssien ja näyttelyiden järjestämistä sekä kannustamalla julkaisujen vaihtoa ja kirjallisuutensa kääntämistä; osapuolet edistävät myös elokuvan, radion, television ja muiden joukkotiedotusvälineiden käyttämistä;

2. kannustavat yhteistyötä ja suoria yhteyksiä kuvataiteiden, kirjallisuuden, teatterin, musiikin, elokuvan, kirjastoalan, arkistojen, museoiden, kulttuuriperinnön säilyttämisen, radion, television, liikunta- ja nuorisoalan sekä kansalaisjärjestöjen edustajien välillä:

3. rohkaisevat taide- ja liikunta-alan oppilaitosten, kirjastojen, museoiden, teattereiden ja muiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä;

4. kannustavat kansalaisiaan osallistumaan seminaareihin, kokouksiin, näyttelyihin, kilpailuihin ja muihin asiantuntijatapaamisiin.

2 Artikla

Rohkaistakseen yhteistyötä opetusalalla sopimusosapuolet

1. rohkaisevat ja edistävät keskinäistä tiedonvaihtoa koulutusjärjestelmistä;

2. kannustavat suoraa yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä, edistävät tutkijoiden, opettajien ja opetusalan asiantuntijoiden vaihtoa kuten myös tutkimus- ja opiskelijavaihtoa sekä helpottavat yhteisten tutkimusprojektien toteuttamista ja pääsyä arkistoihin ja kirjastoihin voimassaolevan lainsäädäntönsä mukaan;

3. rohkaisevat toistensa kielen, kirjallisuuden ja historian opetusta.

3 Artikla

Lisätäkseen tieteellistä yhteistyötä maidensa välillä sopimusosapuolet

1. edistävät korkeakoulujensa, tieteellisten laitostensa ja tutkimuskeskustensa yhteistyötä;

2. rohkaisevat korkeakoulujensa, tieteellisten laitostensa ja muiden asiantuntijoiden vaihtoa;

3. edistävät tieteellisten julkaisujen vaihtoa;

4. rohkaisevat tieteellisten konferenssien, seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämistä.

4 Artikla

Artikloissa 2 ja 3 mainituissa tarkoituksissa sopimusosapuolet helpottavat ja tukevat korkeakoulujen tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden vaihtoa.

5 Artikla

1. Tämän sopimuksen toteuttamista seuraa sopimusosapuolten yhteinen työryhmä, joka koostuu asianomaisten ministeriöiden ja virastojen edustajista. Työryhmä laatii jaksottaisia toimintaohjelmia yhteistyön kehittämiseksi. Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita.

2. Määräykset yhteistyön taloudellisista ehdoista sisältyvät toimintaohjelmiin.

6 Artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti diplomaattista tietä, että sen voimaantulolle välttämättömät valtionsisäiset edellytykset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kirjallisesti. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty 9 päivänä marraskuuta 1998 kaksin englanninkielisin kappalein molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.