30/1999

Annettu: 1.4.1999

Asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996 Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Roomassa 19 päivänä heinäkuuta 1980 avattuun sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen (Rooman yleissopimus) sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä joulukuuta 1998 annetulla lailla (398/1999) ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön huostaan 22 päivänä tammikuuta 1999, tulee Rooman yleissopimuksen osalta voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä joulukuuta 1998 annettu laki (398/1999) tulee Rooman yleissopimuksen osalta voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.