Valtiosopimukset: 1998

Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-18 17-1

58/1998
Asetus
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvien BCH- ja IBC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
57/1998
Asetus
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IGC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
56/1998
Asetus
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
55/1998
Asetus
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
54/1998
Asetus
Asetus Venäjän kanssa Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta
53/1998
Asetus
Asetus Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva sopimus
52/1998
Asetus
Asetus sokeuttavista laseraseista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
TIETTYJEN SELLAISTEN TAVANOMAISTEN ASEIDEN KÄYTÖN KIELLOISTA TAI RAJOITUKSISTA, JOIDEN VOIDAAN KATSOA AIHEUTTAVAN TARPEETTOMAN VAKAVIA VAMMOJA TAI OLEVAN VAIKUTUKSILTAAN UMPIMÄHKÄISIÄ, TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN LISÄPÖYTÄKIRJA
51/1998
Asetus
Asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS KOILLIS-ATLANTIN MERELLISEN YMPÄRISTÖN SUOJELUSTA
50/1998
Asetus
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksenliitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Sopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974
49/1998
Asetus
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
48/1998
Asetus
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
47/1998
Asetus
Asetus neljännen AKT-EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan mukaista yhteisön tukien rahoitusta ja hoitoa koskevan sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS NELJÄNNEN AKT-EY-YLEISSOPIMUKSEN TOISEN RAHOITUSPÖYTÄKIRJAN MUKAISESTA YHTEISÖN TUKIEN RAHOITUKSESTA JA HOIDOSTA
46/1998
Asetus
Asetus Lomén neljännen AKT-EY-yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS LOMÉN NELJÄNNEN AKT-EY-YLEISSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA
45/1998
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus neljännen AKT-ETY-yleissopimuksen julkaisemisesta
Sopimus tms.
NELJÄS AKT-ETY-YLEISSOPIMUS
44/1998
Asetus
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
43/1998
Asetus
Asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
KANSAINVÄLISEEN SIVIILI-ILMAILUUN KÄYTETTÄVILLÄ LENTOASEMILLA TAPAHTUVIEN LAITTOMIEN VÄKIVALLANTEKOJEN EHKÄISEMISTÄ KOSKEVA LISÄPÖYTÄKIRJA
42/1998
Asetus
Asetus Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
TURVALLISUUSSOPIMUS SUOMEN JA LÄNSI-EUROOPAN UNIONIN VÄLILLÄ
41/1998
Laki
Laki Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
40/1998
Asetus
Asetus Ukrainan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen SOPIMUS keskinäisestä avunannosta tulliasioissa
39/1998
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta
Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-18 17-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.