97/1998

Annettu: 29.12.1998

Asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehtyyn yleissopimukseen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 1996 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuin tapahtuvaa tulkintaa Euroopan poliisiviraston perustamista koskevasta yleissopimuksesta, jonka eräät määräykset on hyväksytty 30 päivänä joulukuuta 1997 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (692/1998) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 30 päivänä joulukuuta 1997 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 30 päivänä joulukuuta 1997,tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 1998niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 30 päivänä joulukuuta 1997 annettu laki (692/1998), siltä osin kuin se koskee pöytäkirjaa, ja tämä asetus tulevat voimaan 29 päivänä joulukuuta 1998.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.