92/1998

Ulkoasiainministeriön ilmoitus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen liitteen julkaisemisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että täten julkaistaan kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 17/1991) erioikeuksia ja vapauksia koskeva liite.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998

Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen liite

Erioikeudet ja vapaudet

(16 artikla)

1. Mitä tässä liitteessä sanotaan komitean jäsenistä tulee soveltaa myös 7 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuihin asiantuntijoihin.

2. Suorittaessaan tehtäviään ja virkamatkoillaan komitean jäsenet nauttivat seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a. vapautus pidättämisestä ja muusta vapaudenriistosta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikoimisesta sekä vapautus lainkäytöstä heidän virallisessa ominaisuudessaan antamiinsa suullisiin tai kirjallisiin lausuntoihin ja tekemiinsä tekoihin nähden;

b. vapautus kaikista heidän liikkumisvapauttaan koskevista rajoituksista heidän poistuessaan asuinmaastaan ja palatessaan sinne, saapuessaan maahan, jossa he suorittavat tehtäviään, ja poistuessaan sieltä, sekä ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä maassa, jossa he käyvät tai jonka kautta he kulkevat suorittaessaan tehtäviään.

3. Komitean jäsenille tulee matkoilla, joita he tekevät tehtäviään suorittaessaan, tulli- ja valuuttamääräysten osalta myöntää:

a. heidän oman hallituksensa toimesta samat helpotukset kuin tilapäistä virkatehtävää varten ulkomaille matkustaville korkeille virkamiehille;

b. muiden sopimuspuolten hallitusten toimesta samat helpotukset kuin vieraiden hallitusten tilapäistä virkatehtävää suorittaville edustajille.

4. Komitean asiakirjat ja -paperit ovat loukkaamattomia sikäli kuin ne liittyvät komitean toimintaan.

Komitean virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotuksia ei saa pidättää tai sensuroida.

5. Jotta taattaisiin komitean jäsenten täydellinen sananvapaus ja täydellinen riippumattomuus heidän suorittaessaan tehtäviään, on vapautuksen lainkäytöstä heidän virantoimituksessaan antamiinsa suullisiin ja kirjallisiin lausuntoihin sekä tekemiinsä tekoihin nähden oltava edelleen voimassa heidän toimikautensa päättymisen jälkeen.

6. Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä komitean jäsenille heidän henkilökohtaiseksi edukseen, vaan jotta turvattaisiin heidän riippumattomuutensa heidän suorittaessaan tehtäviään. Komitealla yksin on toimivalta pidättää jäsenilleen myönnetty vapautus, eikä sillä ole vain oikeus vaan myös velvollisuus pidättää jollekin sen jäsenelle myönnetty vapautus, kun sen mielestä vapautus estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautus voidaan pidättää estämättä tarkoitusta, johon se on myönnetty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.