87/1998

Annettu: 1.11.1998

Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä sekä eräille muillekin kansainvälisille elimille myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista 14 päivänä kesäkuuta 1958 annetun lain (386/1958) nojalla:

1 §

Strasbourgissa 5 päivänä maaliskuuta 1996 tehty Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen kuudes lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä toukokuuta 1998 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 19 päivänä kesäkuuta 1998, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.