86/1998

Annettu: 1.11.1998

Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 11 päivänä toukokuuta 1994 tehty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (SopS 18-19/1990) yhdestoista pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 22 päivänä joulukuuta 1995 annetulla lailla (768/1998) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 22 päivänä joulukuuta 1995 ja jota koskeva hyväksymisasiakirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 12 päivänä tammikuuta 1996 tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 22 päivänä joulukuuta 1995 annettu laki (768/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.