81/1998

Alkuperäinen sopimus: 51/1998

Ulkoasiainministeriön ilmoitus tiettyjen maalta aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyllä yleissopimuksella perustetun komission (PARCOM) päätösten hyväksymisestä

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (SopS 51/1998) 31 artiklaan liittyen tasavallan presidentti on 26 päivänä kesäkuuta 1998 hyväksynyt seuraavat Pariisissa 4 päivänä kesäkuuta 1974 maalta aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyllä yleissopimuksella perustetun komission (PARCOM) päätökset:

1) PARCOM-päätös nykyisistä ja uusista suolaliuosta uudelleen käsittelevistä kloorialkalilaitoksista veteen laskettavien elohopeapäästöjen raja-arvoista (puhdistuslaitos-käsittelyn jälkeen), 1980;

2) PARCOM-päätös eliöiden elohopeapitoisuutta koskevasta ympäristön laatustandardista, 1980;

3) PARCOM-päätös porausnesteissä käytettäviä kemikaaleja (chemicals used offshore) koskevasta ilmoitusmenettelystä, 1981;

4) PARCOM-päätös nykyisiä jätesuolaliuosta käsitteleviä kloorialkalilaitoksia koskevista raja-arvoista, 1981;

5) PARCOM-päätös nykyisiä suolaliuosta uudelleen käsitteleviä kloorialkalilaitoksia koskevista raja-arvoista (päästöt tehdasalueelta), 1981;

6) PARCOM-päätös elohopeakennoja käyttävistä uusista kloorialkalilaitoksista,1982;

7) PARCOM-päätös 85/1: 31 päivänä joulukuuta 1985 laaditut ohjelmat ja toimet, jotka koskevat muiden teollisuudenalojen kuin kloorialkaliteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvoja ja laatutavoitteita;

8) PARCOM-päätös 85/2: Ohjelmat ja toimet, jotka koskevat kadmiumpäästöjen raja-arvoja ja laatutavoitteita;

9) PARCOM-päätös 90/2 ohjelmista ja toimista elohopeaa ja kadmiumia sisältäviä paristoja varten;

10) PARCOM-päätös 90/3 nykyisistä kloorialkalilaitoksista ilmaan joutuvien päästöjen vähentämisestä;

11) PARCOM-päätös 92/2 öljypohjaisten liejujen käytöstä;

12) PARCOM-päätös 92/3 PCB:n ja vaarallisten PCB:tä korvaavien yhdisteiden vähittäisestä poistamisesta;

13) PARCOM-päätös 95/1 lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käytön vähittäisestä lopettamisesta;

14) PARCOM-päätös 96/1 heksakloorietaanin käytön vähittäisestä lopettamisesta muussa metalliteollisuudessa kuin rautateollisuudessa;

15) PARCOM-päätös 96/2 molekulaarista klooria (Cl2) käyttävien prosessien vähittäisestä lopettamisesta kraftmassan ja sulfiittisellun valkaisussa;

16) PARCOM-päätös 96/3 avomeritutkimuksessa ja -tuotannossa käytettävien kemikaalien (offshore chemicals) käyttöä ja päästöjen vähentämistä koskevasta harmonisoidusta pakollisesta kontrollijärjestelmästä; ja

17) PARCOM-päätös 97/1 avomerilaitteistoissa (offshore) käytetyistä ja niistä päästetyistä aineista/valmisteista.

Ilmoituksessa mainitut päätökset ovat nähtävissä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.