Valtiosopimukset: 1998

Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-18 17-1

98/1998
Asetus
Asetus Kazakstanin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KAZAKSTANIN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLINEN LENTOLIIKENNESOPIMUS
97/1998
Asetus
Asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehtyyn yleissopimukseen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
Sopimus tms.
EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN K.3 ARTIKLAN PERUSTEELLA TEHTY PÖYTÄKIRJA JOKA KOSKEE EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN ENNAKKORATKAISUIN TAPAHTUVAA TULKINTAA EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVASTA YLEISSOPIMUKSESTA
96/1998
Asetus
Asetus Bulgarian kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta
95/1998
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta
94/1998
Asetus
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
93/1998
Asetus
Asetus Puolan tasavallan kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa
92/1998
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen liitteen julkaisemisesta
Sopimus tms.
Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen liite
91/1998
Asetus
Asetus miinojen, ansojen ja muiden taisteluvälineiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista tehdyn muutetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
TIETTYJEN SELLAISTEN TAVANOMAISTEN ASEIDEN KÄYTÖN KIELLOISTA TAI RAJOITUKSISTA, JOIDEN VOIDAAN KATSOA AIHEUTTAVAN TARPEETTOMAN VAKAVIA VAMMOJA TAI OLEVAN VAIKUTUKSILTAAN UMPIMÄHKÄISIÄ, TEHTYYN YLEISSOPIMUKSEEN LIITTYVÄ MUUTETTU PÖYTÄKIRJA MIINOJEN, ANSOJEN JA MUIDEN TAISTELUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVISTA KIELLOISTA TAI RAJOITUKSISTA (II PÖYTÄKIRJA NIIN KUIN SE ON MUUTETTU 3 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1996)
90/1998
Asetus
Asetus Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
89/1998
Laki
Laki Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
88/1998
Asetus
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn Montrealin neljännen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
MONTREALIN NELJÄS PÖYTÄKIRJA Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitetun ja Haagissa 28 päivänä syyskuuta 1955 tehdyllä pöytäkirjalla muutetun eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta
87/1998
Asetus
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen KUUDES LISÄPÖYTÄKIRJA
86/1998
Asetus
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen YHDESTOISTA PÖYTÄKIRJA
85/1998
Laki
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
84/1998
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan saamenkielisen käännöksen julkaisemisesta
83/1998
Asetus
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
82/1998
Asetus
Asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen I liitteen muutokset
81/1998
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus tiettyjen maalta aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyllä yleissopimuksella perustetun komission (PARCOM) päätösten hyväksymisestä
80/1998
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaantulosta
79/1998
Asetus
Asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
Sopimus tms.
EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN K.3 ARTIKLAN PERUSTEELLA TEHTY YLEISSOPIMUS EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA (EUROPOL-YLEISSOPIMUS)
Valtiosopimukset numeroittain

98-79 78-59 58-39 38-18 17-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.