44/1994

Annettu: 01.06.1994

Asetus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehty Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 31 päivänä tammikuuta 1994 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 15 päivänä helmikuuta 1994, on voimassa 16 päivästä toukokuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 7 artiklan 8 kappaleessa tarkoitetut viranomaiset ovat Suomessa oikeusministeriö, keskusrikospoliisi, tullihallitus ja rajavartiolaitos.

3 §

Yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa lääkelaitos.

4 §

Yleissopimuksen 17 artiklan 7 kappaleessa tarkoitettu viranomainen on Suomessa tullihallitus.

5 §

Suomi on antanut yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraavan selityksen:

Suomi selittää 7 artiklan 9 kappaleen mukaisesti, että pyynnöt ja niihin liitetyt asiakirjat on laadittava suomen, ruotsin, tanskan tai norjan taikka englannin, ranskan tai saksan kielellä tai niihin on liitettävä käännökset jollekin mainituista kielistä.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.