9/1994

Annettu: 12.02.1994

Asetus Thaimaan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen ja Thaimaan välillä 12 päivänä marraskuuta 1993 suoritetulla noottienvaihdolla tehty sopimus viisumivapaudesta tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1994.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Thaimaan kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Bangkokissa oleva suurlähettiläs Thaimaan ulkoasiainministerille

2 päivänä marraskuuta 1993

Teidän Ylhäisyytenne,

minulla on kunnia ehdottaa Teidän Ylhäisyydellenne, että helpottaakseen matkustamista Suomen ja Thaimaan välillä Suomen tasavalta ja Thaimaan kuningaskunta tekevät sopimuksen viisumivapaudesta seuraavin ehdoin:

1 artikla

Suomen kansalaiset, joilla on voimassa oleva Suomen passi, ovat esteettömiä saapumaan Thaimaan kuningaskuntaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Thaimaan kuningaskunnassa enintään 90 päivän ajan ilman viisumia.

2 artikla

Thaimaan kansalaiset, joilla on voimassa oleva Thaimaan passi, ovat esteettömiä saapumaan Suomen tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Suomen tasavallassa enintään kolmen kuukauden ajan ilman viisumia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso lasketaan alkavaksi saapumisesta johonkin Pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa Pohjoismaassa niiden kuuden kuukauden aikana, jotka edeltävät saapumista johonkin näistä maista Pohjoismaiden ulkopuolelta, otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden ajanjaksoa laskettaessa.

3 artikla

Viisumeista luopuminen ei vapauta tästä sopimuksesta hyötyviä Thaimaan kansalaisia tai Suomen kansalaisia noudattamasta kummankin maan lakeja, määräyksiä ja vaatimuksia, jotka koskevat maahantuloa, tilapäistä tai pysyvää oleskelua ja työntekoa.

4 artikla

Kummankin sopimuspuolen viranomaiset pidättävät itsellään oikeuden kieltää ei-toivottujen henkilöiden maahantulo tai maassa oleskelu.

5 artikla

Kummankin maan viranomaiset sitoutuvat päästämään kaikki omat kansalaisensa takaisin alueelleen.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi tilapäisesti yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi keskeyttää edellä olevien määräysten soveltamisen joko kokonaan tai osittain sopimuksen 5 artiklaa lukuun ottamatta. Keskeyttämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle viipymättä diplomaattiteitse.

7 artikla

Tämä sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa. Irtisanominen tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua toisen sopimuspuolen diplomaattiteitse tekemän kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Mikäli hallituksenne hyväksyy edellä olevat määräykset, ehdotan, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastaus muodostavat hallitustemme välillä viisumivapaussopimuksen, joka tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua vastausnootin päiväyksestä.

Vastaanottakaa Teidän Ylhäisyytenne korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Thaimaan ulkoasiainministeri Suomen Bangkokissa olevalle suurlähettiläälle

12 päivänä marraskuuta 1993

Teidän Ylhäisyytenne,

minulla on kunnia viitata Teidän Ylhäisyytenne 2 päivänä marraskuuta 1993 päivättyyn noottiin N:o 1122, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena minulla on kunnia todeta, että Thaimaan hallitus hyväksyy edellä olevat ehdotukset ja että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne nootti muodostavat tässä asiassa kahden hallituksen välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne uudelleen korkeimman kunnioitukseni vakuutukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.