3/1994

Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Korean tasavallan hallitus (joista jäljempänä käytetään nimitystä ''sopimuspuolet''),

haluten vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita sekä edistää ja kehittää yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat maidensa välistä yhteistyötä opetuksen, tieteen ja kulttuurin alalla edistääkseen toistensa kulttuurin, historian, instituutioiden ja elämäntavan ymmärtämistä. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat toimivaltansa puitteissa

a) yliopistojen professoreiden ja muiden tieteellistä tutkimusta harjoittavien henkilöiden vierailuja vierailevina professoreina ja tutkijoina,

b) akateemisen loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden, tutkijoiden, opettajien ja kulttuuriasiantuntijoiden osallistumista toisessa maassa järjestettäviin samantasoisiin seminaareihin ja neuvotteluihin sekä vierailuihin toisen maan asianomaisiin laitoksiin,

c) lehtimiesten, kirjailijoiden, kuvataiteilijoiden, muusikkojen sekä tanssi- ja muiden taiteilijoiden vierailuja ja tukevat näiden toimintaa ja esityksiä,

d) apurahojen myöntämistä toisen sopimuspuolen kansalaisten opiskelun ja tutkimustyön edistämiseksi tai aloittamiseksi toisessa maassa,

e) toisen maan taidenäyttelyjä ja taidetapahtumia,

f) kummankin maan kielen ja kirjallisuuden opiskelua yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa,

g) molempia kiinnostavia tieteen, koulutuksen ja kulttuurin ongelmia tutkivien ja kokemuksia vaihtavien valtuuskuntien vaihtoa,

h) toisen maan kirjallisten tai taiteellisten töiden kääntämistä ja julkaisemista omassa maassa,

i) nuoriso- ja harjoittelijavaihtoa.

2 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi perustaa toisen sopimuspuolen alueelle tämän sopimuksen tarkoituksia varten kulttuuri-instituutteja edellyttäen, että ne noudattavat maan lakeja ja määräyksiä.

3 artikla

Tämän sopimuksen tarkoitusten edistämiseksi sopimuspuolet rohkaisevat tieteellisiä yhteisöjä, koulutus- ja kulttuurilaitoksia ja järjestöjä läheiseen yhteistyöhön.

Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan toisen sopimuspuolen tutkijoiden ja opiskelijoiden pääsyn museoihin, kokoelmiin, arkistoihin, kirjastoihin ja muihin kulttuurilaitoksiin voimassa olevien lakien ja määräysten puitteissa.

4 artikla

Sopimuspuolet laativat menetelmät ja ehdot, joilla toisessa maassa suoritetut tutkinnot, arvosanat ja todistukset voidaan tunnustaa toisen sopimuspuolen korkeakouluissa ja vastaavissa laitoksissa.

5 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat urheilujärjestöjen välistä yhteistyötä.

6 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä maidensa radio- ja televisiolaitosten välillä.

7 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään molemminpuolista tuntemusta sekä edistämään toista maata koskevaa tietoutta, mukaan lukien sen historian ja maantieteen, jotta kummankin maan kansalaiset voivat muodostaa oikean ja luotettavan käsityksen toisesta maasta.

8 artikla

Sopimuspuolten edustajat kokoontuvat laatimaan kausiohjelmia ja tarkastamaan tämän sopimuksen toteutumista. Kokoukset pidetään jommankumman sopimuspuolen aloitteesta paikassa ja ajankohtana, joista sopimuspuolet ovat yhteisesti sopineet.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset edellytykset on täytetty.

10 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu viisi vuotta kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli ole kirjallisesti sitä irtisanonut vähintään kuusi kuukautta ennen viisivuotiskauden päättymistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Soulissa 21 päivänä lokakuuta 1993 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.