Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Valtiosopimukset: 1994

Valtiosopimukset numeroittain

103-82 81-61 60-40 39-17 16-1

103/1994
Asetus
Asetus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, välillä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin
102/1994
Laki
Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
101/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Kuuban kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä
100/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaantulosta
99/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta
98/1994
Asetus
Asetus Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskevan yhteispöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskeva YHTEISPÖYTÄKIRJA
97/1994
Asetus
Asetus Latvian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS
96/1994
Asetus
Asetus työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS (nro 173), joka koskee työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa
95/1994
Asetus
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa
94/1994
Laki
Laki Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
93/1994
Asetus
Asetus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA
92/1994
Laki
Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja pöytäkirjan soveltamisesta
91/1994
Asetus
Asetus Maailman terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Maailman terveysjärjestön PERUSSÄÄNTÖ
89/1994
Asetus
Asetus Valko-Venäjän kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS sijoitusten edistämisestä ja molemminpuolisesta suojelusta
88/1994
Laki
Laki Valko-Venäjän kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
87/1994
Asetus
Asetus rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS rajat ylittävistä televisiolähetyksistä
86/1994
Asetus
Asetus Venäjän kanssa Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUKSEN VÄLILLÄ KARJALAN TASAVALLAN, LENINGRADIN, MURMANSKIN, NOVGORODIN JA PIHKOVAN ALUEILLA JA PIETARISSA OLEVIEN YMPÄRISTöNSUOJELUHANKKEIDEN TOTEUTTAMISESTA
85/1994
Asetus
Asetus Afrikan kehityspankin perustamissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
83/1994
Asetus
Asetus kansainväliseen yleissopimukseen öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta liittyvän vuonna 1976 tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
82/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen ja Neuvostoliiton välisten sopimusten soveltamisesta Suomen ja Ukrainan suhteissa
Valtiosopimukset numeroittain

103-82 81-61 60-40 39-17 16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.