102/1992

Annettu: 2.11.1992

Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen ja Neuvostoliiton välisten sopimusten voimassaolon lakkaamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomi ja Venäjä ovat sopineet seuraavien Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välisten sopimusten voimassaolon lakkaamisesta:

1) Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta (SopS 17/1948) ja sopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä koskevat pöytäkirjat (SopS 33/1955, 57/1970 ja 68/1983),

2) Sopimus Suomen rautateiden tavarajunien kauttakulusta SNT-Liiton rautateiden rataosuudella (SopS 29/1956),

3) Kalastusta ja hylkeenpyyntiä koskeva sopimus (SopS 16/1959) ja sopimuksen ulottamista eräälle Suursaaren (Gogland) itäpuolella olevalle alueelle Suomenlahdella koskeva pöytäkirja (SopS 21/1966),

4) Sopimus yhteistoiminnasta eläinlääkinnön alalla (SopS 40/1959),

5) Pöytäkirja Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisesta (SopS 72/1973), sopimus yhteistyöstä Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisessa (SopS 44/1977) ja pöytäkirja yhteistyöstä Kostamuksen vuoririkastamokombinaatin laajentamiseksi (SopS 7/1981),

6) Sopimus yhteistoiminnasta matkailun alalla (SopS 6/1975),

7) Sopimus yhteistyöstä voimatalouden alalla (SopS 55/1975),

8) Sopimus Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen Suomen tasavallan hallitukselle myöntämästä luotosta erikoiskalustotoimitusten maksua varten (SopS 74/1978).

Kohdassa 1 mainittu sopimus on lakannut olemasta voimassa 20 päivästä tammikuuta 1992 lukien ja kohdissa 2-8 mainitut sopimukset 11 päivästä heinäkuuta 1992 lukien.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1992

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.