24/1992

Suomen tasavallan hallituksen ja Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Tansanian yhdistyneen tasavallan hallitus,

jotka haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja kehittävät kulttuuria, opetusta ja tiedettä koskevaa yhteistyötä maidensa välillä kumpaakin maata kiinnostavilla aloilla.

2 artikla

Artiklassa 1 mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet yhteiseksi hyväkseen rohkaisevat ja tukevat tieteen, opetuksen ja kulttuurin alalla toimivien laitosten yhteistyötä asianomaisten ministeriöidensä välityksellä

1. luomalla siteitä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välille,

2. järjestämällä tiedemiesten, yliopistojen opettajien, taiteilijoiden, yhtyeiden, näyttelyiden sekä tutkijoiden vaihtoa kokemusten vaihtamista varten sekä

3. antamalla tarvittaessa apurahoja, jotta toisen puolen pätevöityneet korkeakouluopiskelijat ja tiedemiehet voisivat opiskella tai suorittaa tutkimustyötä.

3 artikla

Sopimuspuolet tukevat mahdollisuuksiensa mukaan maidensa museoiden, arkistojen, radion ja television sekä arkeologisten ja taideteollisten laitosten yhteistyötä sekä filmien ja muun audiovisuaalisen materiaalin vaihtoa molempien maiden hyväksi.

Sopimuspuolet rohkaisevat myös muita järjestelyjä, jotka edistävät tämän sopimuksen tarkoituksen toteutumista.

4 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät yhdessä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Sopimuspuolet perustavat sekakomission pitämään kokouksia, joissa laaditaan kausiohjelmia sekä tarkastetaan tämän sopimuksen täytäntöönpanemista.

Kokoukset pidetään vuorotellen molemmissa maissa sopimuspuolten sopimana ajankohtana.

Ohjelmat sisältävät myös määräykset yhteistyön muodoista ja rahoitusehdoista.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

6 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen kunkin voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Dar es Salaamissa 12 päivänä joulukuuta 1988 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.