Valtiosopimukset: 1990

Valtiosopimukset numeroittain

85-64 63-37 36-14 13-1

63/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteen IBC-koodia koskevien muutosten voimaantulosta
62/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteen BCH-koodia koskevien muutosten voimaantulosta
59/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Indonesian välillä eräiden tekstiilituotteiden tuonnin valvomisesta tehdyn sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta
58/1990
Asetus
Asetus ulkomaisesta lainsäädännöstä saatavia tietoja koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Ulkomaisesta lainsäädännöstä saatavia tietoja koskeva eurooppalainen YLEISSOPIMUS
57/1990
Asetus
Asetus Puolan kanssa tehdyn ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla
56/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Intian ja Pakistanin kanssa eräiden tekstiilituotteiden tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehtyjen sopimusten muutoksista
55/1990
Asetus
Asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla
54/1990
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista
53/1990
Asetus
Asetus Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus
49/1990
Asetus
Asetus Pohjoismaiden välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen väestörekisteriä koskeva SOPIMUS
48/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen I liitteen muutosten voimaantulosta
47/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen Tasavallan ja Euroopan yhteisöjen komission välillä allekirjoitetusta laivanrakennusalaa koskevasta kirjeenvaihdosta
46/1990
Asetus
Asetus pakolaisia koskevan vastuun siirtämisestä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Eurooppalainen SOPIMUS pakolaisia koskevan vastuun siirtämisestä
45/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn lääketieteen ja terveyden tutkimuksen alaa koskevan yhteistyösopimuksen voimaantulosta
Sopimus tms.
YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä lääketieteen ja terveyden tutkimuksen alalla
44/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn eurooppalaisille tutkijoille tarpeellisen kansainvälisen yhteistoiminnan ja henkilövaihdon kehittämistä koskevaa ohjelmaluonnosta (SCIENCE) koskevan yhteistyösopimuksen voimaantulosta
Sopimus tms.
YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä eurooppalaisille tutkijoille tarpeellisen kansainvälisen yhteistoiminnan ja henkilövaihdon kehittämistä koskevasta ohjelmaluonnoksesta (SCIENCE)
43/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tanskan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta
42/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Norjan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta
41/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ruotsin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta
38/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (TIR-yleissopimus) 2, 6 ja 7 liitteiden muutosten voimaantulosta
37/1990
Asetus
Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1973 tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

85-64 63-37 36-14 13-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.