83/1990

Annettu: 28.12.1990

Asetus avunantoa ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 26 päivänä syyskuuta 1986 avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 17 päivänä helmikuuta 1989 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1120/90) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 17 päivänä helmikuuta 1989 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan 27 päivänä marraskuuta 1990, tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitettua avustustoimien yleistä johtoa Suomen alueella ei saa luovuttaa vieraalle valtiolle.

3 §

Yleissopimuksen 4 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa säteilyturvakeskus.

4 §

Hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan selityksen:

Suomi ei sovella 10 artiklan 2 kappaletta tapauksissa, jotka johtuvat kuoleman, vamman, menetyksen tai vahingon aiheuttajan törkeästä tuottamuksesta.

5 §

Avunantoa ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta 17 päivänä helmikuuta 1989 annettu laki (1120/90) ja tämä asetus tulevat voimaan 28 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.