79/1990

Annettu: 15.12.1990

Asetus Romanian kanssa eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 1990 Suomen ja Romanian välillä allekirjoitettu sopimus koskien eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Romanian hallituksen välillä koskien eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen

1. Tämä sopimus sisältää järjestelyt, joista on sovittu Suomen ja Romanian hallitusten välillä koskien eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen.

2. Näitä järjestelyjä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1991 ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä ajanjaksona.

3. Romania sallii romanialaista alkuperää olevien ja Romaniasta Suomeen toimitettujen I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden viennin Suomeen. Suomi sallii tällaisen maahantuonnin edellyttäen, että nämä Suomeen tuotavat tavarat on varustettu II ja III liitteiden mukaisilla IV liitteessä mainittujen Romanian viranomaisten antamalla vientilisenssillä ja alkuperäistodistuksella. Vientipäivänä pidetään rahtikirjaan merkittyä lähetyspäivää.

4. Romania toimittaa Suomelle neljännesvuosittain tilastotiedot I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden tuonnista, joille sopimuskauden aikana siihen mennessä on myönnetty vientilisenssi Suomeen tapahtuvaa vientiä varten.

5. Suomi toimittaa Romanialle neljännesvuosittain tilastotiedot sopimuskauden aikana siihen mennessä tuoduista I liitteessä mainituista romanialaista alkuperää olevista tekstiilituotteista.

6. Romania pyrkii huolehtimaan siitä, että I liitteessä mainittujen tekstiilituotteiden vienti jakautuu mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden, ottaen huomioon erityisesti kausiluontoiset tekijät.

7. Kummankin maan hallituksella on oikeus pyytää toiselta hallitukselta neuvotteluja kaikista näiden järjestelyjen toimeenpanoon tai toimintaan liittyvistä kysymyksistä ja kaikista niiden tekstiilituotteiden kauppaan liittyvistä kysymyksistä. Toinen hallitus hyväksyy tällaisen pyynnön, ja neuvotteluihin ryhdytään kolmenkymmenen päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä, tarkoituksena saavuttaa molemminpuolisesti hyväksyttävä lopputulos kolmenkymmenen päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta.

8. Mikäli Suomen hallitus katsoo, että I liitteessä mainittujen tuotteiden tuonti Romaniasta markkinahäiriön tai sen uhan takia uhkaa estää maiden välisen kaupan häiriötöntä kehitystä, Suomen hallitus voi pyytää neuvotteluja Romanian hallitukselta, tarkoituksena lievittää tai välttää tällaista markkinahäiriötä. Pyynnön esittäessään Suomen hallitus toimittaa Romanian hallitukselle ne käytettävissä olevat tiedot, jotka Suomen hallituksen mukaan osoittavat markkinahäiriön tai sen uhan olemassaolon sekä Romanian viennin syy-yhteyden tähän häiriöön. Romanian hallitus on valmis neuvottelemaan Suomen hallituksen kanssa kolmenkymmenen päivän kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta. Molemmat hallitukset pyrkivät kaikin tavoin saavuttamaan sopimuksen asiaa koskevasta keskinäisesti hyväksyttävästä ratkaisusta yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta. Ellei keskinäisesti hyväksyttävään ratkaisuun näiden neuvottelujen aikana päästä, Suomen hallitus voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen tilanteen näiden järjestelyjen voimassaolon ajaksi kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen, GATT:in tai muun monenvälisen järjestelyn mukaisesti riippuen siitä, mitä näistä tämän sopimuksen voimassaoloaikana voidaan soveltaa tekstiili- ja vaatetussektoriin.

9. Tämän sopimuksen liitteiden katsotaan muodostavan sen erottamattoman osan.

10. Tämä sopimus korvaa 1 päivän tammikuuta 1987 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana sovelletun sopimuksen.

Tehty Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 1990 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

I liite

(Taulukko on jätetty tästä pois)

(Sopimuksen II-IV liitteet ovat nähtävissä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä ja tullihallituksessa, jotka myös antavat niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.