78/1990

Annettu: 15.12.1990

Asetus Malesian kanssa erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Genevessä 7 päivänä marraskuuta 1990 Suomen ja Malesian välillä allekirjoitettu sopimus koskien erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä koskien erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen

1. Tämä sopimus sisältää järjestelyt, joista on sovittu Suomen ja Malesian hallitusten välillä koskien erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen.

2. Näitä järjestelyjä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1991 ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä ajanjaksona.

3. Liitteessä I mainitun tuotteen suhteen Suomi myöntää automaattisesti tuontilisenssit esitettäessä asianmukaisten Malesian viranomaisten myöntämät vientilisenssit (kts. lomake lisäyksessä I).

4. Malesia toimittaa Suomelle neljännesvuosittain tilastotiedot missä määrin tuotteelle sopimuskauden aikana siihen mennessä on myönnetty lisenssit Suomeen tapahtuvaa vientiä varten. Suomi toimittaa Malesialle neljännesvuosittain tilastotiedot sopimuskauden aikana Malesiasta siihen mennessä tapahtuneen sanotun tuotteen tuonnista.

5. Malesia pyrkii huolehtimaan siitä, että näiden tuotteiden vienti jakautuu mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden, ottaen huomioon erityisesti kausiluontoiset tekijät.

6. Suomen hallitus ja Malesian hallitus sopivat neuvottelevansa keskenään kummankin osapuolen pyynnöstä kaikista näiden järjestelyjen toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä.

7. Mikäli Suomen hallitus katsoo, että liitteessä I mainitun tuotteen tuonti Malesiasta markkinahäiriön tai sen uhan takia estää maiden välisen kaupan häiriötöntä kehitystä, Suomen hallitus voi pyytää neuvotteluja Malesian hallitukselta, tarkoituksena lievittää tai välttää tällaista markkinahäiriötä. Pyynnön esittäessään Suomen hallitus toimittaa Malesian hallitukselle ne käytettävissä olevat tiedot, jotka Suomen hallituksen mukaan osoittavat markkinahäiriön tai sen uhan olemassaolon sekä Malesian viennin syy-yhteyden tähän häiriöön. Malesian hallitus on valmis neuvottelemaan Suomen hallituksen kanssa kolmenkymmenen päivän kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta. Molemmat hallitukset pyrkivät kaikin tavoin saavuttamaan sopimuksen asiaa koskevasta keskinäisesti hyväksyttävästä ratkaisusta yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta. Ellei keskinäisesti hyväksyttävään ratkaisuun näiden neuvottelujen aikana päästä, Suomen hallitus voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen tilanteen näiden järjestelyjen voimassaolon ajaksi kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen, GATT:in tai muun monenvälisen järjestelyn mukaisesti riippuen siitä, mitä näistä tämän sopimuksen voimassaoloaikana voidaan soveltaa tekstiili- ja vaatetussektoriin.

8. Tämän sopimuksen liite ja lisäys muodostavat sen olennaisen osan.

9. Tämä sopimus korvaa 1 päivän tammikuuta 1982 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana sovelletun sopimuksen.

Tehty Genevessä 7 päivänä marraskuuta 1990 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Liite I


HS
62.05.20.00  Miesten ja poikien paidat, puuvillaa
62.05.30.00  ja/tai tekokuitua

(Sopimuksen lisäys I on nähtävissä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä ja tullihallituksessa, jotka myös antavat siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.