77/1990

Alkuperäinen sopimus: 42/1983

SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka haluavat muuttaa 25 päivänä elokuuta 1981 tehdyn sopimuksen eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen 12 artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Optikon hyväksymisen Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa on oikeutettu saamaan se, joka Tanskassa on suorittanut viisivuotisen optikon peruskoulutuksen ammattikoulussa tai, ennen kuin sopimus on tullut voimaan ja sovellettavaksi optikoihin, suorittanut oppisopimuskoulutuksen ammattia varten."

2 artikla

Uusi 22 a artikla kuuluu seuraavasti:

"Mikäli optikko on saavuttanut piilolasioptikon pätevyyden Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa, hän saa todistuksen samasta pätevyydestä myös muissa valtioissa.

Oikeus todistukseen piilolasioptikon pätevyydestä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa on myös optikolla, joka on Tanskassa suorittanut työministeriön hyväksymän piilolasikoulutuksen 1. ja 2. vaiheen.

Ensimmäisen ja toisen kappaleen mukainen oikeus piilolasioptikon pätevyystodistukseen toisessa sopimusvaltiossa on voimassa edellyttäen, että optikko on saanut hyväksynnän toimia optikkona toisessa valtiossa ja että hänellä edelleen on tällainen hyväksyntä."

3 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoasiainministeriölle, että toimenpiteet sopimuksen voimaansaattamiseksi on suoritettu.

Tallettaja ilmoittaa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaanottamisajankohdan.

Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin 25 päivänä elokuuta 1981 tehty sopimus on voimassa.

4 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Reykjavikissa 28 päivänä helmikuuta 1990 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.