75/1990

Annettu: 5.12.1990

Asetus Kuuban kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Kuuban tasavallan välillä 1 päivänä lokakuuta 1990 tapahtuneella kirjeenvaihdolla tehty sopimus molemminpuolisesta viisumivapaudesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä lokakuuta 1990, tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Kuuban kanssa tehty viisumivapaussopimus

KIRJEENVAIHTO 1. Suomen ulkoasiainministeri Helsingissä olevalle Kuuban suurlähettiläälle

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1990

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että pyrkiessään helpottamaan matkustamista Suomen ja Kuuban välillä Suomen hallitus on valmis tekemään Kuuban hallituksen kanssa viisumivapautta koskevan sopimuksen seuraavien määräysten mukaisesti:

1 Artikla

1. Kuuban tasavallan kansalaiset, joilla on voimassa oleva Kuuban passi, ovat esteettömiä tulemaan Suomeen minkä tahansa rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta viisumia. Tämä kolmen kuukauden aika lasketaan saapumisesta mihin tahansa Pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa näistä valtioista niiden kuuden kuukauden aikana, jotka edeltävät saapumista muusta kuin Pohjoismaasta johonkin näistä maista, otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden aikaa laskettaessa.

2. Suomen tasavallan kansalaiset, joilla on voimassaoleva Suomen passi, ovat esteettömiä tulemaan Kuubaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Kuubassa enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta viisumia.

3. Sovittua erioikeutta ei sovelleta henkilöihin, joilla on toisen osapuolen tai kolmannen maan kansalaisuus, vaan heidän kohdallaan pätevät säännökset, jotka ovat voimassa näitä tapauksia varten.

2 Artikla

Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta tästä sopimuksesta hyötyviä henkilöitä noudattamasta molemmissa maissa voimassaolevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat maahantuloa, tilapäistä tai pysyvää oleskelua ja työntekoa.

3 Artikla

Molempien valtioiden viranomaisilla on oikeus kieltää toisen valtion epäsuotavina pidettävien kansalaisten maahantulo tai maassa oleskelu.

4 Artikla

Osapuolet vaihtavat diplomaattiteitse mallikappaleet molempien maiden virallisista matkailudokumenteista, jotta toisen maan viranomaiset pystyvät tunnistamaan ne.

5 Artikla

Kumpikin hallitus voi tilapäisesti keskeyttää edelläolevien määräysten soveltamisen kokonaan tai osittain yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava toisen osapuolen hallitukselle diplomaattiteitse.

6 Artikla

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen kirjallisesti, jolloin voimassaolo lakkaa 90 päivää irtisanomisilmoituksen jälkeen.

7 Artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen kun molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että valtiosäännön edellyttämät vaatimukset tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi on täytetty.

Mikäli Kuuban tasavallan hallitus suostuu edellä olevaan, pyydän ehdottaa, että tämän nootin ja teidän Ylhäisyytenne yhdenmukaisen vastausnootin katsotaan muodostavan hallitustemme välisen sopimuksen.

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

KIRJEENVAIHTO 2. Kuuban Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministerille

Helsingissä, 1 päivänä lokakuuta 1990

Herra Ministeri,

Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Teidän Ylhäisyytenne tänään päivätty arvoisa nootti, jolla olette saattanut tiedokseni, että Suomen hallitus pyrkiessään helpottamaan matkustamista Suomen ja Kuuban välillä on valmis allekirjoittamaan sopimuksen Kuuban hallituksen kanssa molemminpuolisesta viisumivapaudesta seuraavien määräysten mukaisesti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen edellä olevan nootin 1-7 artiklan teksti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on ilo vastauksena saattaa Teidän Ylhäisyytenne tiedoksi, että hallitukseni, ottaen vastaan Suomen hallituksen ehdotuksen mitä suurimmalla yksimielisyydellä hyväksyy sanotun sopimuksen esitetyin määräyksin ja suostuu siihen, että Teidän Ylhäisyytenne arvoisa nootti ja tämä vastausnootti muodostavat sanotun sopimuksen.

Uudistan Teidän Ylhäisyytenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.